Informatie

Belastingvoordeel

Belastingvoordeel

De overheid stimuleert het elektrisch rijden enorm

Geen fiscale bijtelling elektrische auto t/m 2014

Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) hebben t/m 2014 geen bijtelling voor de auto van de zaak. Door deze maatregel wordt het voor werknemers interessanter om bij de keuze van een auto van de zaak voor een elektrische auto te kiezen. Voor de werkgever geldt dat de brandstofkosten substantieel lager zullen zijn dan bij werknemers die in reguliere personenauto’s rijden.

Geen BPM elektrische auto's t/m 2018

Het kabinet wil het gebruik van de elektrische auto stimuleren. De BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt daarom verlengd tot 2018. Zonder deze maatregel zou de vrijstelling per 1 juli 2013 zijn komen te vervallen. De vrijstelling wordt verlengd tot 2018, omdat dan naar verwachting de afbouw van de BPM, in het kader van de kilometerbeprijzing, is voltooid.

Uitbreiding investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto’s

Zeer zuinige personenauto’s gaan structureel onder de willekeurige afschrijving vallen. Daarnaast zullen zeer zuinige auto’s, waaronder elektrische auto’s, worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s

Het tarief van de (MRB) voor zeer zuinige auto’s gaat naar nul. Hiermee wordt de prikkel voor de keuze van een zeer zuinige auto vergroot. Het tarief voor zeer zuinige auto’s was in het vorige Belastingplan al teruggebracht naar een kwart van het normale MRB-tarief. Onder zeer zuinige auto’s worden personenauto’s verstaan met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110g/km (benzine). De definitie van zeer zuinige auto’s zal periodiek worden herzien. Dit hangt ook af van de ontwikkelingen bij de elektrische auto’s.

Lekkeraandestekker.nl

Lekkeraandestekker

Lekkeraandestekker.nl is de site over het rijden van een elektrische scooter

Bezoek nu!

Solar Top 50

Solar Top 50

Help E-Carmarket aan een mooie positie in de Solar Top 50

Bezoek nu!

Foto's